Aktuality

Z našich nástěnek

krouzky

Přihlášky

Zápis do zájmových kroužků probíhá od 15. srpna2015. Přihlášky odevzdávejte na DDM Kojetín. Informativní schůzky budou probíhat od 26. září 2015.
Termín a místo schůzky budou zveřejněny na nástěnkách DDM na školách, na vývěsce u sokolovny a na internetových stránkách DDM.