Aktuality

Z našich nástěnek

Přihlášky

Zápis do zájmových kroužků bude probíhat od 28. srpna 2017.

První schůzky budou probíhat od 11. září 2017.

Termín a místo schůzky budou zveřejněny na nástěnkách DDM na školách, na vývěsce u sokolovny a na internetových stránkách DDM.