Aktuality

Z našich nástěnek

Platby za kroužky na druhé pololetí měly být uhrazeny do 31.1.2018!
Prosíme všechny, kdo ještě kroužky neuhradili, aby tak co nejdříve učinili. Děkujeme.