• Česky
 • English
 • Deutsch
 • neděle 21. 10. 2018, svátek má Brigita, zítra Sabina

  UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY

  9.1.2018 09:14, Městský úřad Kojetín

  Upozorňujeme občany, že od 1.1.2018 došlo ke změně obecně závazných vyhlášek města Kojetína, které se týkají místních poplatků.

  Důležitou změnou v těchto vyhláškách je povinnost poplatníka ohlásit údaje rozhodné pro osvobození nebo úlevu od poplatku. V případě, že poplatník tuto povinnost nesplní, osvobození nebo úleva zaniká! Jakékoliv pozdější podání nemá na obnovení zaniklého osvobození vliv. Tato povinnost se vztahuje na všechny poplatníky, tedy i ty, kterým vzniká osvobození ze zákona. Zánik osvobození nebo úlevy znamená, že správce poplatku u tohoto poplatníka, při nezaplacení včas nebo ve správné výši musí vydat platební výměr.

   

  Ohlašovací povinnost při uplatnění osvobození nebo úlevy:

  1. OZV 2/2017, o místním poplatku ze psů

  Ohlášení rozhodných údajů pro osvobození uvedených v článku 7 OZV do 31.3. příslušného kalendářního roku, v případě vzniku osvobození po tomto datu nejpozději do 30 dnů od vzniku skutečnosti zakládající nárok na osvobození.

  2. OZV 3/ 2017, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

  Ohlášení rozhodných údajů pro osvobození uvedených v článku 8 OZV

  • Vyhrazené parkovací místo do 31.3. příslušného kalendářního roku, v případě vzniku osvobození po tomto datu nejpozději do 30 dnů od vzniku skutečnosti zakládající nárok na osvobození

  • V případě dalších osvobození od poplatků, i krátkodobých, nejpozději v den zahájení užívání prostranství.

  3. OZV 4/2017, o místním poplatku ze vstupného

  Ohlášení rozhodných údajů dle článku 3 OZV 5 dnů před konáním akce, v případě osvobození uvedených v článku 6 OZV.

  4. OZV 5/2017, o místním poplatku za provoz systému za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

  Ohlášení rozhodných údajů pro osvobození nebo úlevu uvedených v článku 6 OZV do 30.6. příslušného kalendářního roku, v případě vzniku osvobození nebo úlevy po tomto datu nejpozději do 30 dnů od vzniku skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu.

   

  Znění nových obecně závazných vyhlášek zde:

  Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o místním poplatku ze psů

  Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

  Obecně závazná vyhláška č. 4/2017 o místním poplatku ze vstupného

  Obecně závazná vyhláška č. 5/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

   

  Kontakty v případě dotazů:

  Bc. Markéta Calabová – 581 277 462

  Bc. Iveta Králová – 581 277 463