• Česky
 • English
 • Deutsch
 • čtvrtek 19. 10. 2017, svátek má Michaela, zítra Vendelín

  Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017

  Ilustrační obrázek

  22.10.2017 00:00, Městský úřad Kojetín

  Dle rozhodnutí Prezidenta republiky ze dne 2. května 2017 byly vyhlášeny volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na pátek 20. října 2017 a sobotu 21. října 2017.

  Další informace pro voliče:

  Možnost volit mimo volební místnost:

  • ze závažných, zejména zdravotních, důvodů může volič požádat MěÚ Kojetín a ve dnech voleb i příslušnou okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost (pouze na území příslušného volebního okrsku, např. doma)
  • volič může požádat MěÚ Kojetín osobně nebo telefonicky – na pracovišti matriky a ohlašovny MěÚ Kojetín

  Možnost volit na voličský průkaz:

  Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu, popř. zvláštním seznamu, vedeném podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a/ je zapsán, vydá obecní úřad, popř. zastupitelský úřad, na jeho žádost, voličský průkaz a poznamená tuto skutečnost do stálého seznamu popř. zvláštního seznamu a do jejich výpisů pro okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise.

  Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb a to:

  1. osobně u toho, kdo stálý  popř. zvláštní seznam voličů vede a v němž je tento volič zapsán, do okamžiku uzavření těchto seznamů, tzn. do 18.10.2017
  2. podáním, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 13.10.2017, tomu, kdo stálý, popř. zvláštní seznam vede a v němž je tento volič zapsán.
   Podání musí být v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem, nebo v elektronické podobě, zaslané prostřednictvím datové schránky.

  Obecní úřad  popř. zastupitelský úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb,          tj. od 05.10.2017, předá voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, žádajícího o vydání voličského průkazu, nebo jej voliči zašle.

  Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého seznamu voličů ve dnech voleb          do poslanecké sněmovny v jakémkoliv volebním okrsku, popř. zvláštním volebním okrsku.

  Veškeré potřebné informace k volbám najdete:

  • Úplná znění zákonů a jiné právní předpisy související s volbami, závazná stanoviska Ministerstva vnitra, aktuální informace o volbách atd. naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR

  • Vše kolem voleb ze strany krajského úřadu (informace o organizaci voleb a termíny ze strany KÚ Olomouc, informace pro starosty atd.) naleznete na stránkách Krajského úřadu Olomouckého kraje

  Tiskopisy:

  • Oznámení o konání shromáždění: PDF DOC.
  • Žádost o vydání voličského průkazu PDF DOCX
  • Plná moc k vyzvednutí voličského průkazu DOC

  Zveřejňované volební dokumenty:

  Ve středu, dne 27.9.2017 se od 8:00 hod. uskuteční v sále Informačního a vzdělávacího centra, Masarkovo náměstí 8, Kojetín:  první zasedání okrskových volebních komisí č. 1-8 v Kojetíně

  Ve středu, dne 27.9.2017 se od 9:00 hod. . uskuteční v sále Informačního a vzdělávacího centra, Masarkovo náměstí 8, Kojetín: školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí č.1-8 Kojetín, 1 a 2 Tovačov, Lobodice, Oplocany, Polkovice, Uhřičice,Křenovice, Měrovice nad Hanou a Stříbrnice.

  Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konané ve dnech 20. a 21. října 2017

  Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

  Telefonní spojení do volebních okrsků správního obvodu Pověřeného úřadu Kojetín

  Kontakty

  kontaktní e-mail : volby@radnice.kojetin.cz
  Bc. Jana Nakládalová - j.nakladalova@radnice.kojetin.cz, tel. 581 277 420, mobil: 773 286 228
  Jarmila Vašíčková, DiS. - j.vasickova@radnice.kojetin.cz, tel. 581 277 425
  Michaela Daňková - m.dankova@radnice.kojetin.cz, tel. 581 277 422

  Přiložené soubory:

  Ikona - Neznámý soubor Telefonni spojeni do volebnich okrsku spravniho obvodu povereneho uradu Kojetin.pdf PDF dokument 19.66 kB