• Česky
 • English
 • Deutsch
 • úterý 28. 1. 2020, svátek má Otýlie, zítra Zdislava

  ZÁKLADNÍ ŠKOLA, SLADOVNÍ 492

   

  Kontaktní údaje

  Název       Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice
  sídlo 752 01 Křenovice, č.p. 8
  telefon +420 581 769 045, +420 607 943 000
  web www.oukrenovice.cz
  e-mail posta@oukrenovice.cz; reditel@oukrenovice.cz

   

  Pracoviště Základní škola Sladovní 492, Kojetín
  telefon +420 581 762 281; +420 606 624 980
  web www.zssladovni.info
  e-mail zssladovni@volna.cz; zastupce.zs@oukrenovice.cz

   

   

   

  Charakteristika zařízení

  Základní škola Kojetín, Sladovní 492, je na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje od 1. 7. 2017 součástí příspěvkové organizace Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice.

  Škola je plně organizovaná, poskytuje vzdělání podle školních vzdělávacích programů pro základní školu v 1. až 9. postupném ročníku a základní školu speciální v 1. až 10. postupném ročníku.

  Škola zajišťuje výchovu a vzdělávání v oborech vzdělání:

  79-01-C/01    Základní škola

  79 -01-B/01   Základní škola speciální

  Škola je zřízená podle § 16 odst. 9 školského zákona, je určená pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Poskytuje vzdělávání žákům s přiznanými podpůrnými opatřeními ve vhodně upravených podmínkách, při odborné speciálně pedagogické péči, s respektováním jejich pracovního tempa, úrovně pozornosti či například potřeby delšího zácviku. Ve třídách je menší počet žáků, aby každý z nich mohl mít individuální péči. Ve škole jsou také vzděláváni žáci základní školy speciální. Budova školy je přizpůsobena žákům s poruchou hybnosti či žákům imobilním a je zcela bezbariérová.

  Podmínkou přijetí žáka je doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra).

  Škola poskytuje odborný informační a poradenský servis pro rodiče. Ve škole funguje školní poradenské pracoviště, které nabízí služby školního psychologa, výchovného poradce a metodika primární prevence. Žákům, kteří potřebují pravidelnou logopedickou péči, je k dispozici erudovaný školní logoped. Všichni učitelé naší školy jsou speciální pedagogové s vysokoškolským vzděláním.

  Ke škole patří i školní zahrada, která je využívána pro výuku pracovního vyučování, pro relaxaci žáků, sportovní i společenské aktivity. Prostorné chodby budovy školy jsou využívány pro regenerační fázi výchovně vzdělávacího procesu ke hře stolního tenisu. Škola má nadstandardně vybavenou školní dílnu, cvičnou kuchyni, učebnu výpočetní techniky vybavenou 11 počítači s dotykovými monitory a širokým výukovým SW. Učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi a ICT technikou.

  Pro žáky základní školy speciální je k dispozici třída, která je vybavena kompenzačními a rehabilitačními pomůckami, masážním lehátkem, terapeutickým kuličkovým bazénem. Do této třídy mohou být zařazeni žáci se středně těžkým a těžkým mentálním postižením či kombinovaným postižením. Žákům poskytujeme bazální stimulace, rehabilitační cvičení, masáže a odborné poradenství.

  Součástí základní školy je školní družina. Pro svou činnost využívá vybudovanou klubovnu, její vybavení a výzdoba napomáhají k relaxaci dětí po vyučování. Kromě místnosti školní družiny mohou děti využívat počítačovou učebnu, vybavení pro hru stolního tenisu, relaxační tělocvičné nářadí, cvičnou kuchyňku a přilehlou školní zahradu.

  Domácké prostředí s malým počet žáků ve třídě umožňuje učitelům individuální přístup k dětem, přizpůsobení tempa jejich možnostem a jejich potřebám. V naší škole vládne klidná a přátelská atmosféra, děti se zklidní a velmi rychle zapomínají na školní neúspěch, kterým většina z nich musela projít.