• Česky
 • English
 • Deutsch
 • neděle 24. 6. 2018, svátek má Jan, zítra Ivan

  Zásady

  Zásady pro poskytování nájmu bytů, které jsou v majetku Města Kojetína
  schválila Rada města usnesením č. R 1505/11-17 ze dne 30. listopadu 2017 a nabývají účinnosti dne 01.01.2018

  - Příloha č. 1 - Žádost o pronájem obecního bytu - pdf
  - Příloha č. 2 - Žádost o výměnu obecního bytu - pdf

  Zásady pro poskytování nájmu bytů v domech s pečovatelskou službou
  byly schváleny usnesením rady města č. R 1731/12-13 ze dne 10.12.2013 s účinností od 1.1.2014

  Dodatek č. 1 schválila Rada města usnesením č. R 1128/03-17 ze dne 15.03.2017 a nabývá účinnosti dne 15.03.2017
  - Příloha č. 1 - Žádost o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou - pdf
  - Příloha č. 1 - Žádost o společný nájem bytu v domě s pečovatelskou službou - pdf
  - Příloha č. 2 - Seznam DPS s počty a velikostmi bytů se stanovením maximálního počtu osob, které mohou žít v bytech v DPS - pdf

  Dodatek č. 2

  Zásady prodeje bytů
  byly schváleny usnesením zastupitelstva města č. Z 75/06-11 ze dne 21.6.2011 s účinností následující den po dni schválení, aktualizovány usn. Z142/01-12, ze dne 31.1.2012 a usn. Z340/03-13 ze dne 26.3.2013