• Česky
 • English
 • Deutsch
 • pondělí 24. 2. 2020, svátek má Matěj, zítra Liliana

  Kulturní památky Kojetína

  Kulturní památky minulých století jsou v městě Kojetíně dosti zastoupeny. Nejvýznamnější kulturní památkou připomínající pozdní feudalismus, je kostel Nanebevzetí Panny Marie. Je dominantou siluety města, proto nejvíce upoutává. Na původním gotickém půdorysu se tyčí mohutná barokní stavba, pocházející z konce 17. století. Kompozici kojetínského chrámu završuje dvojvěží a štít upravený ve druhé polovině 18. století. Interiér byl jednotně zařízen kolem poloviny 18. století ve stylu navazující na vzory vídeňského klasicismu.

  Kostel Nanebevzetí Panny Marie Kostel Nanebevzetí Panny Marie Kostel Nanebevzetí Panny Marie Fara

  Naproti kostela stojí fara. Jednopatrový dům z poloviny 18. stol. je v přízemí zaklenut křížovými a valovými klenbami. Hlavní sál je vyzdoben rokokovými malbami a žánrovými výjevy.

  Západní frontu rozlehlého náměstí uzavírá radnice rovněž z druhé poloviny 18. století, která ovšem byla později secesně upravena. Její vnějšek byl však pozměněn novodobými opravami fasády. Do dnešní rekonstruované podoby byla přestavěna po ničivém požáru v srpnu 1995.

  Kojetínská radnice Socha Sv. Vendelína Mariánský sloup Socha Sv. Floriána

  Střed náměstí tvoří mariánský sloup, motiv typický pro barokní období. Dal ho postavit kojetínský měšťan Johanes Kulhan v letech 1704-1705. Mariánský sloup je z hlediska ikonografického považován za morový sloup. Vedle morového sloupu stojí z pravé strany socha sv. Floriána, ochránce před požárem, a z levé strany socha sv. Vendelína, ochránce stád a přeneseného domácího zvířectva. Plastiky jsou připisovány, podobně jako sochy bočních oltářů kostela, dílně jednoho z nejvýznamnějších moravských barokních umělců Bohumíra Fritsche, který byl představitelem první vlny sochařského klasicismu 18. století.

  Významnou kapitolou v dějinách města je existence židovské komunity. Tu dodnes připomíná nejstarší stavba ve městě, židovská synagoga, která je snad nejstarší stavbou tohoto druhu v republice. V upravené podobě dnes slouží jako kostel církve československé husitské.

  Budova bývalé židovské synagogy, nyní Husův sbor CČSH Budova bývalé židovské synagogy, nyní Husův sbor CČSH Židovský hřbitov

  Další připomínkou židovské kultury v Kojetíně je židovský hřbitov, kde se pohřbívalo až do počátku 40. let 20. století. Smutný konec židů dnes připomíná pamětní deska na budově synagogy, která uvádí všechny oběti holocaustu.

  Dále uvádíme další kulturní památky v Kojetíně a okolí ve fotografiích.

  Socha Sv. Anny v Popůvkách Socha Sv. Jana Nepomuckého v Kovalovicích Socha Sv. Václava ve Vyškovské ul. Socha Sv. Anny ve Vyškovské ul. Hřbitovní kaple Sousoší Nejsvětější Trojice v Kroměřížské ul. Kaple Sv. Prokopa v Popůvkách