• Česky
 • English
 • Deutsch
 • pondělí 24. 2. 2020, svátek má Matěj, zítra Liliana

  Kontakty Městský úřad Kojetín

  Starosta:
  Ing. Leoš Ptáček


  Telefon: 581 277 400 
  Mobil: 777 116 200
  E-mail: l.ptacek@radnice.kojetin.cz
  Místostarostka Místostarosta:
  Miloslav Oulehla


  Telefon: 581 277 401 
  Mobil:  777 107 426
  E-mail: m.oulehla@radnice.kojetin.cz
  Tajemník:
  Bc. Jiří Stav


  Telefon: 581 277 404 
  Mobil:  608 981 971
  E-mail: tajemnik@radnice.kojetin.cz
  č. dv. jméno a příjmení funkce / název tel. čísla e-mail
  1   zasedací místnost 581 277 405  
  24   Spojovatelka, podatelna 581 277 411 radnice@radnice.kojetin.cz
  101   Sekretariát 581 277 422 sekretariat@radnice.kojetin.cz
  101   Fax 581 277 403  
  110   pokladna 581 277 464  
  203   obřadní síň 581 277 406  
  201 Bc. Roman Mitáš správce IT 581 277 444 informatik@radnice.kojetin.cz
  608 733 187 r.mitas@radnice.kojetin.cz
           
  Odbor vnitřních věcí, školství a kultury  vvsk@radnice.kojetin.cz
  116 Bc. Jana Nakládalová vedoucí odboru 581 277 420 j.nakladalova@radnice.kojetin.cz
  773 286 228
  101 Michaela Daňková sekretariát, propagace, CzechPOINT, ověřování listin a podpisů 581 277 422 m.dankova@radnice.kojetin.cz
  115 Bc. Lucie Grufíková přestupky 581 277 423 l.grufikova@radnice.kojetin.cz
  115 Mgr. Dalimil Kolek právník, přestupková agenda 581 277 424 d.kolek@radnice.kojetin.cz
  2 Bc. Alice Stavová SPOD,komunitní plánování,byty v DPS, sociální poradenství 581 277 431 a.stavova@radnice.kojetin.cz
  778 410 726
  4 Adéla Zaoralová, DiS. byty v DPS, péče o seniory a osoby se zdravotním postižením, opatrovnictví 581 277 434 a.zaoralova@radnice.kojetin.cz
  776 817 316
  4 Markéta Šťastná, DiS. SPOD, sociální poradenství, byty v DPS 581 277 436 m.stastna@radnice.kojetin.cz
  776 817 316
  9 Jarmila Vašíčková, DiS. matrika, ohlašovna, CzechPOINT, ověřování listin a podpisů 581 277 425 j.vasickova@radnice.kojetin.cz
  9 Hana Štětkářová matrika, ohlašovna, CzechPOINT, ověřování listin a podpisů 581 277 426 h.stetkarova@radnice.kojetin.cz
  24 Jana Bradnová podatelna, spojovatelka, informace, nálezy 581 277 411 j.bradnova@radnice.kojetin.cz
           
  Finanční odbor fo@radnice.kojetin.cz
  105 Ing. Hana Večeřová, MSc. vedoucí odboru 581 277 450 h.vecerova@radnice.kojetin.cz
   
  104 Lenka Tomková účetní – příjmy; bankovní operace; DPH 581 277 451 l.tomkova @radnice.kojetin.cz
  104 Věra Ježková účetní - výdaje; evidence majetku 581 277 452 v.jezkova@radnice.kojetin.cz
  103 Pavla Novotná mzdová účetní 581 277 453 p.novotna@radnice.kojetin.cz
  106 Ing. Kateřina Vašková kontrola, příspěvkové organizace, rozpočet, dotace neziskovým org. 581 277 454 k.vaskova@radnice.kojetin.cz
  110

  Ludmila Kozáková

  pokladna, evidence majetku, pojištění 581 277 464 l.kozakova@radnice.kojetin.cz
  111 Šárka Pospíšilová, DiS.  správa byt. a nebyt. fondu, pronájmy nemovitostí 581 277 455 s.pospisilova@radnice.kojetin.cz
  112 Bc. Iveta Králová místní a správní poplatky, pronájmy rekl. ploch, tržní řád, JSDH, vymáhání pohledávek, pohřebnictví  581 277 463 i.kralova@radnice.kojetin.cz
  113 Ing. Miloš Psotka prodeje a převody nemovitostí; věcná břemena; zástavy; energet. hospodářství 581 277 461 m.psotka@radnice.kojetin.cz
  775 638 536
  114 Bc. Markéta Calabová místní poplatky za "komunální odpad" vč. vymáhání, exekuce 581 277 462 m.calabova@radnice.kojetin.cz
           
  Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy vzpd@radnice.kojetin.cz
  202 Ing. Petr Flora vedoucí odboru 581 277 470 p.flora@radnice.kojetin.cz
  776 639 476
  205 Jana Bosáková stavební úřad (pro Kojetín I-Město) 581 277 473 j.bosakova@radnice.kojetin.cz
  205 Romana Mrázková silniční hospodářství a doprava 581 277 474 r.mrazkova@radnice.kojetin.cz
  206 Rudolf Drtina příprava a realizace investic, správa budov 581 277 475 r.drtina@radnice.kojetin.cz
  776 639 494
  207 Eliška Izsová životní prostředí 581 277 471 e.izsova@radnice.kojetin.cz
  776 639 536
  207 Ing. Bohumil Ptáček stavební úřad (pro místní části a ostatní obce) 581 277 472 b.ptacek@radnice.kojetin.cz