• Česky
 • English
 • Deutsch
 • čtvrtek 14. 12. 2017, svátek má Lýdie, zítra Radana

  Texty platných obecně závazných vyhlášek

  Obecně závazná vyhláška
  o závazných částech územního plánu sídelního útvaru města Kojetína a místních částí Popůvky a Kovalovice
  - změněno OZV č. 1/2001 s účinností od 13.4.2001
  - změněno OZV č. 1/2005 s účinností od 14.7.2005
  - změněno OZV č. 1/2006 s účinností od 20.4.2006
  - změněno OZV č. 2/2006 s účinností od 28.12.2006

  Obecně závazná vyhláška
  o zřízení Městské policie v Kojetíně
  - změněno OZV č. 10/1997 s účinností od 1.1.1998

  Obecně závazná vyhláška č. 10/1997,
  kterou se mění a doplňuje OZV o zřízení městské policie v Kojetíně ze dne 28.11.1995

  Obecně závazná vyhláška č. 1/2001,
  kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru města Kojetína a místních částí Popůvky a Kovalovice
  - změněno OZV č. 1/2005 s účinností od 14.7.2005
  - změněno OZV č. 2/2006 s účinností od 28.12.2006

  Obecně závazná vyhláška č. 1/2002,
  o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

  Obecně závazná vyhláška č. 2/2003,
  kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob. Přílohu naleznete na stránce Formuláře a tiskopisy

  Obecně závazná vyhláška č. 4/2003,
  o udržování čistoty veřejných prostranctví a k ochraně veřejné zeleně

  Obecně závazná vyhláška č. 1/2005
  kterou se mění a doplňuje OZV o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru města Kojetína a místních částí Popůvky a Kovalovice ze dne 22.9.1994, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 1/2001

  Obecně závazná vyhláška č. 1/2006
  kterou se mění a doplňuje OZV o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru města Kojetína a místních částí Popůvky a Kovalovice ze dne 22.9.1994, ve znění Obecně závazných vyhlášek č. 1/2001 a č. 1/2005

  Obecně závazná vyhláška č. 2/2006
  kterou se mění a doplňuje OZV o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru města Kojetína a místních částí Popůvky a Kovalovice ze dne 22.9.1994, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 1/2001a č. 1/2005 a č. 1/2006

  Obecně závazná vyhláška č. 2/2009,
  o zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 3/2004, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 3/2000, o vytvoření a použití účelového fondu zřízeného pro poskytování půjček vlastníkům budov a bytů, ..........

  Obecně závazná vyhláška č. 4/2009,
  o zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 6/2001 o zimní údržbě místních komunikací

  Obecně závazná vyhláška č. 2/2010,
  o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 4/1996, o regulaci nájemného z bytu podle výhodnosti polohy domu

  Obecně závazná vyhláška č. 3/2010,
  o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

  Obecně závazná vyhláška č. 4/2010,
  o místním poplatku ze psů

  Obecně závazná vyhláška č. 5/2010,
  o místním poplatku ze vstupného

  Obecně závazná vyhláška č. 3/2011,
  kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

  Obecně závazná vyhláška č. 1/2012,
  OZV města Kojetína č. 5/2011 s účinností od 2.2.2012, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému

  Obecně závazná vyhláška č. 2/2012,
  OZV města Kojetína č. 2/2012 s účinností od 1.5.2012, o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území města

  Obecně závazná vyhláška č. 3/2012,
  OZV města Kojetína č. 3/2012 s účinností od 6.7.2012, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Kojetína

  Obecně závazná vyhláška č. 4/2012,
  OZV města Kojetína č. 4/2012 s účinností od 13.7.2012, kterou se zakazuje konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

  Obecně závazná vyhláška č. 2/2013,
  OZV města Kojetína č. 2/2013 s účinností od 1.1.2014, Požární řád

  Obecně závazná vyhláška č. 1/2016,
  OZV města Kojetína č. 1/2016 s účinností od 1.1.2017 , o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

  Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,
  OZV města Kojetína č. 1/2015 s účinností od 1.3.2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Kojetína

  Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,
  OZV města Kojetína č. 2/2015 s účinností od 1.1.2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
  třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

  Obecně závazná vyhláška č. 1/2017,
  OZV města Kojetína č. 1/2017 s účinností od 19.10.2017, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Kojetín

   

  Archiv obecně závazných vyhlášek a nařízení města