• Česky
 • English
 • Deutsch
 • pondělí 24. 2. 2020, svátek má Matěj, zítra Liliana

  Texty platných obecně závazných vyhlášek

  Obecně závazná vyhláška
  o závazných částech územního plánu sídelního útvaru města Kojetína a místních částí Popůvky a Kovalovice
  - změněno OZV č. 1/2001, s účinností od 13.4.2001
  - změněno OZV č. 1/2005, s účinností od 14.7.2005
  - změněno OZV č. 1/2006, s účinností od 20.4.2006
  - změněno OZV č. 2/2006, s účinností od 28.12.2006

  Obecně závazná vyhláška č. 10/1997,
  kterou se mění a doplňuje OZV o zřízení městské policie v Kojetíně ze dne 28.11.1995

  Obecně závazná vyhláška č. 1/2001,
  kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru města Kojetína a místních částí Popůvky a Kovalovice
  - změněno OZV č. 1/2005, s účinností od 14.7.2005
  - změněno OZV č. 2/2006, s účinností od 28.12.2006

  Obecně závazná vyhláška č. 1/2002,
  o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti, s účinností od 1.1.2003

  Obecně závazná vyhláška č. 4/2003,
  o udržování čistoty veřejných prostranctví a k ochraně veřejné zeleně, s účinností od 4.7.2003

  Obecně závazná vyhláška č. 1/2005
  kterou se mění a doplňuje OZV o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru města Kojetína a místních částí Popůvky a Kovalovice ze dne 22.9.1994, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 1/2001, s účinností od 14.7.2005

  Obecně závazná vyhláška č. 1/2006
  kterou se mění a doplňuje OZV o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru města Kojetína a místních částí Popůvky a Kovalovice ze dne 22.9.1994, ve znění Obecně závazných vyhlášek č. 1/2001 a č. 1/2005, s účinností od 20.4.2006

  Obecně závazná vyhláška č. 2/2006
  kterou se mění a doplňuje OZV o závazných částech Územního plánu sídelního útvaru města Kojetína a místních částí Popůvky a Kovalovice ze dne 22.9.1994, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 1/2001a č. 1/2005 a č. 1/2006, s účinností od 28.12.2006

  Obecně závazná vyhláška č. 3/2011,
  kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství, s účinností od 1.1.2012

  Obecně závazná vyhláška č. 1/2012,
  OZV města Kojetína č. 5/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový, s účinností od 2.2.2012

  Obecně závazná vyhláška č. 2/2012,
  OZV města Kojetína č. 2/2012, o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území města, s účinností od 1.5.2012

  Obecně závazná vyhláška č. 4/2012,
  OZV města Kojetína č. 4/2012, kterou se zakazuje konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, s účinností od 13.7.2012

  Nařízení města Kojetína č. 1/2014, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD

  Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,
  OZV města Kojetína č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Kojetína, s účinností od 1.3.2015

  Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Kojetín
  OZV města Kojetína č. 1/2017, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Kojetín, s účinností od 19.10.2017

  Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o nočním klidu
  OZV města Kojetína č. 1/2019 o nočním klidu, s účinností od 19.04.2019

  Obecně závazná vyhláška č. 2/2019
  POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA KOJETÍNA

  Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
  OZV města Kojetína č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 01.01.2020

  Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku ze psů

  OZV města Kojetína č. 4/2019 o místním poplatku ze psů, s účinností od 01.01.2020

  Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

  OZV  města Kojetína č. 5/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, s účinností od 01.01.2020

  Obecně závazná vyhláška č. 5/2019- Příloha č.1

  Příloha č. 1, OZV č. 5/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

  Obecně závazná vyhláška č. 5/2019- Příloha č.2

  Příloha č. 2, OZV č. 5/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

  Obecně závazná vyhláška č. 5/2019- Příloha č.3

  Příloha č. 3, OZV č. 5/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

  Obecně závazná vyhláška č. 6/2019 o místním poplatku ze vstupného

  OZV města Kojetína č. 6/2019 o místním poplatku ze vstupného, s účinností od 01.01.2020

   

  Archiv obecně závazných vyhlášek a nařízení města