• Česky
 • English
 • Deutsch
 • středa 23. 10. 2019, svátek má Teodor, zítra Nina

  Archiv obecně závazných vyhlášek a nařízení města

  Obecně závazná vyhláška č. 4/1996
  o regulaci nájemného z bytu podle výhodnosti polohy domu
  - zrušena OZV č. 2/2010 s účinností od 1.1.2011

  Obecně závazná vyhláška č. 4/1997,
  o zachování klidu, zejména nočního
  - zrušeno OZV č. 2/2000 s účinností od 27.6.2000

  Obecně závazná vyhláška č. 6/1997,
  Tržní řád
  - zrušeno OZV č. 6/2003 s účinností od 16.10.2003

  Obecně závazná vyhláška č. 2/2000,
  kterou se ruší vyhláška 4/1997

  Obecně závazná vyhláška č. 3/2001,
  o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a školních družin
  - zrušeno OZV č. 5/2004 s účinností od 31.12.2004

  Obecně závazná vyhláška č. 4/2001,
  kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Kojetín, včetně systému nakládání se stavebním odpadem vznikajícím na území města Kojetin.
  - zrušeno s účinností od 4.10.2007

  Obecně závazná vyhláška č. 5/2001,
  o mÍstním poplatku za provoz systému shromažd'ování, sběru, přepravy, třidění využívání a odstraňování komunálních odpadů
  - zrušeno s účinností od 4.10.2007

  Obecně závazná vyhláška č. 6/2001,
  o zimní údržbě místních komunikací
  - zrušeno OZV č. 4/2009 s účinností od 25.12.2009

  Nařízení č. 1/2003,
  o zákazu některých druhů paliv
  - zrušeno nařízením č. 4/2011 s účinností od 20.12.2011

  Obecně závazná vyhláška č. 3/2003,
  k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při pořádání veřejných produkcí hudby a k ochraně před hlukem a vibracemi
  - zrušeno OZV č. 2/2004 s účinností od 2.7.2004

  Obecně závazná vyhláška č. 5/2003,
  k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při chovu a držení domácích zvířat
  - zrušeno OZV č. 1/2007 s účinností od 10.7.2007

  Obecně závazná vyhláška č. 6/2003,
  o zrušení OZV č. 6/1997, Tržní řád

  Obecně závazná vyhláška č. 7/2003,
  o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
  - změněno OZV č. 1/2004 s účinností od 1.5.2004
  - zrušeno OZV č. 3/2009 s účinností od 1.8.2009

  Obecně závazná vyhláška č. 8/2003,
  o místním poplatku ze vstupného
  - zrušena OZV č. 5/2010 s účinností od 1.1.2011

  Obecně závazná vyhláška č. 9/2003,
  o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

  - zrušena OZV č. 1/2010 s účinností od 1.9.2010

  Obecně závazná vyhláška č. 12/2003,
  o místním poplatku ze psů
  - zrušeno OZV č. 1/2009 s účinností od 1.5.2009

  Nařízení č. 1/2004
  Tržní řád + příloha
  - změněn nařízením č.1/2008 s účinností od 1.1.2009, změněn nařízením č.1/2014

  Obecně závazná vyhláška č. 1/2004,
  kterou se mění OZV č. 7/2003
  - zrušeno OZV č. 3/2009 s účinností od 1.8.2009

  Obecně závazná vyhláška č. 2/2004,
  o zrušení OZV č. 3/2003

  Obecně závazná vyhláška č. 4/2004,
  o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
  - změněna OZV č.3/2006 s účinností od 1.1.2007
  - zrušena OZV č.3/2007 s účinností od 1.1.2008

  Obecně závazná vyhláška č. 5/2004,
  kterou se zrušuje OZV č. 3/2001

  Obecně závazná vyhláška č. 2/2005,
  o zrušení OZV č. 4/2000, kterou se doplňuje OZV č. 1/1999, o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení Města Kojetín“ a zrušení OZV č. 1/1999, o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení Města Kojetín“

  Obecně závazná vyhláška č. 3/2006,
  kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2004, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve znění obecně závazné vyhlášky č. 3/2005, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2004, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
  - zrušena OZV č.3/2007 s účinností od 1.1.2008

  Obecně závazná vyhláška č. 1/2007
  o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 5/2003 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při chovu a držení domácích zvířat

  Obecně závazná vyhláška č. 2/2007,
  o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Kojetín
  - zrušena OZV č. 1/2011 s účinností od 1.7.2011

  Obecně závazná vyhláška č. 3/2007,
  o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
  - změněna OZV č. 2/2008 s účinností od 1.1.2009
  - zrušena OZV č. 5/2009 s účinností od 1.1.2010

  Nařízení č. 1/2008
  kterým se mění Nařízení města Kojetín č. 1/2004, Tržní řád, zrušen nařízením č.1/2014

  Obecně závazná vyhláška č. 2/2008,
  kterou se mění a doplňuje OZV č. 3/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
  - zrušena OZV č. 5/2009 s účinností od 1.1.2010

  Obecně závazná vyhláška č. 1/2009,
  o místním poplatku ze psů
  - zrušena OZV č. 4/2010 s účinností od 1.1.2011

  Obecně závazná vyhláška č. 2/2009,
  o zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 3/2004, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 3/2000, o vytvoření a použití účelového fondu zřízeného pro poskytování půjček vlastníkům budov a bytů, ..........s účinností od 1.5.2009

  Obecně závazná vyhláška č. 3/2009,
  o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
  - zrušena OZV č. 3/2010 s účinností od 1.1.2011

  Obecně závazná vyhláška č. 4/2009,
  o zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 6/2001 o zimní údržbě místních komunikací

  Obecně závazná vyhláška č. 5/2009,
  o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
  - zrušena OZV č. 7/2010 s účinností od 1.1.2011

  Obecně závazná vyhláška č. 1/2010,
  o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí
  - zrušena OZV č. 6/2010 s účinností od 1.1.2011

  Obecně závazná vyhláška č. 2/2010,
  o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 4/1996, o regulaci nájemného z bytu podle výhodnosti polohy domu, s účinností od 1.1.2011

  Obecně závazná vyhláška č. 3/2010,
  o místním poplatku za užívání veřejného prostranství zrušena s účinností od 1.1.2018

  Obecně závazná vyhláška č. 4/2010,
  o místním poplatku ze psů, zrušena s účinností od 1.1.2018

  Obecně závazná vyhláška č. 5/2010,
  o místním poplatku ze vstupného, zrušena s účinností od 1.1.2018

  Obecně závazná vyhláška č. 6/2010,
  o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí
  - zrušena OZV č. 5/2011 s účinností od 1.1.2012

  Obecně závazná vyhláška č. 7/2010,
  o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
  - zrušena OZV č. 2/2011 s účinností od 1.1.2012

  Obecně závazná vyhláška č. 5/2011,
  o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému
  - zrušeno OZV č. 1/2012 s účinností od 2.2.2012

  Obecně závazná vyhláška č. 1/2011,
  o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Kojetína
  - zrušeno OZV č. 3/2012 s účinností od 6.7.2012

  Obecně závazná vyhláška č. 2/2011,
  o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
  - zrušeno OZV č. 5/2012 s účinností od 1.1.2013

  Obecně závazná vyhláška č. 3/2012,
  OZV města Kojetína č. 3/2012 s účinností od 6.7.2012, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Kojetína, zrušena s účinností od 1.4.2015

  Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,
  s účinností od 1.1.2014 nabývá platnost OZV města Kojetína č. 1/2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
  - zrušeno OZV č. 2/2014 s účinností od 1.1.2015

  Obecně závazná vyhláška č. 2/2013,
  OZV města Kojetína č. 2/2013, Požární řád, s účinností od 1.1.2014

  Obecně závazná vyhláška č. 2/2014,
  o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
  - zrušno OZV č. 1/2016 s účinností od 1.1.2017

  Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,
  OZV města Kojetína č. 2/2015 s účinností od 1.1.2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, zrušena s účinností od 1.1.2017

  Obecně závazná vyhláška č. 1/2016,
  OZV města Kojetína č. 1/2016 s účinností od 1.1.2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, zrušena s účinností od 1.1.2018

  Obecně závazná vyhláška č. 5/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

  OZV města Kojetína č. 5/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, s účinností od 01.01.2018