• Česky
 • English
 • Deutsch
 • středa 23. 1. 2019, svátek má Zdeněk, zítra Milena

  Sociální služby v Kojetíně

  „Každý z nás se dostává během svého života do obtížných situací, některé z nich nedokáže řešit bez pomoci druhých. V této chvíli pak může potřebovat sociální službu. Sociální služby existují proto, aby pomáhaly lidem udržet si své místo ve společnosti a aby je chránily před sociálním vyloučením. Sociální služby by v maximálním možném rozsahu měly lidem pomáhat žít běžným životem.“

                                                                                                                                                                            Bílá kniha v sociálních službách

   

  Cílem sociálních služeb je poskytnout pomoc lidem k udržení si své nezávislosti a místa ve společnosti. Různost poskytovaných sociálních služeb vyplývá z individuálních potřeb lidí a z celkových potřeb lokality, ve které tito lidé žijí.

  Na území města Kojetína mohou občané využívat sociální služby poskytované Centrem sociálních služeb Kojetín, Charitou Kojetín, sdružením Alfa Handicap, Poradenským centrem pro problémy se závislostmi Kappa-Help Přerov a  organizací Člověk v tísni.

  Pro seniory a občany se zdravotním postižením jsou ve městě Kojetíně poskytovány pečovatelská služba Centra sociálních služeb Kojetín a sociální a zdravotní služby zařízení Charity Kojetín - Centra denních služeb pro seniory a Charitní ošetřovatelské služby. V rámci zařízení Centra denních služeb pro seniory je nabízena služba půjčování kompenzačních pomůcek do domácího prostředí.

  Pro seniory a osoby se zdravotním postižením jsou v Kojetíně k dispozici čtyři domy s pečovatelskou službou, jejichž obyvatelé mají možnost použít službu nepřetržitého tísňového volání k přivolání okamžité pomoci.

  Rodiny s dětmi, osoby v tíživé sociální situaci a osoby ohrožené sociálním vyloučením mohou využívat sociální služby poskytované dalšími zařízeními Charity Kojetín - Rodinným klubem Maria a Azylovým domem pro matky s dětmi v tísni.  

  Občanská sdružení působící na území Kojetína mají za cíl poskytovanými sociálními službami předcházet sociálnímu vyloučení a pomoci klientům v začlenění do společnosti.

  Od roku 2007 probíhá ve městě Kojetíně proces Komunitního plánování sociálních služeb v  rámci kterého byl vydán již 2. komunitní plán sociálních služeb města Kojetína. Cílem komunitního plánování sociálních služeb je především struktura sociálních služeb na místní úrovni, která odpovídá zjištěným potřebám, reaguje na odlišnosti a zajišťuje, že finanční prostředky vynakládané na služby jsou efektivně využívány.

  Informace o poskytovaných sociálních službách v Kojetíně lze získat v Katalogu poskytovatelů sociálních služeb -  zde odkaz na katalog